Raha maharitra ny asan’ ny olona, izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-pitia izy.1 Kor.3:14

Mofon'aina: