Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantara ny amin’ ny zavatra izay efa tanterakatamintsika tokoa,araka izay efa noraisintsika natolotry ny vavolombelona izay sady nahita maso no efa mpitoryny teny hatramin’ ny voalohany:dia sitrako koa, rehefa nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin’ ny niandohany, ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany, ry Teofilo tsara indrindra."Lioka 1:1-3

Mofon'aina :

Ny mpahay tantara: Mampiasa nevitra avy amin'izao tontolo izao