Lesona sekoly sabata

Hodinihina mandritra ny herinandro: Ezek. 28:1,2,11-17; Gen. 3:1-7; Apôk. 12:1-17; Rôm. 8:31-39.

Tsianjery : "Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin’Andriamanitra sy mitana ny filazana an’i Jesosy." - Apôk. 1 2: 1 7.

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.