Lesona 2: Ilay fifandirana

Hodinihina mandritra ny herinandro: Heb. 8:6; Mat. 19:17; Apôk. 12:17; Lev. 23; Asa. 15:1-29; Gal. 1:1-12.

Tsianjery: “Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.” – Jao. 1:17.

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.