Zava-boa-hary
Sa zava-nisinisy foana?
Tena nisy ny Mpahary
Sa dia tongatonga foana?

Koa raha tongatonga foana?
Fa nahoana?
Koa raha tsy nisy Nivaquine?
Fa tsy namboarina… fa maninona?

Tsisy zavatra zay vita
Tonga t@ fikafika.
Fa izay hita na tsy hita
Dia manana lojika.

Tsisy zava-baovao
Zay tsy natao,
Kanefa misy.
Fa zay Nahary no nampisy!

Ny lalanan’ny natiora
Tsy ho voafehy moramora
Fa zava-dalina namboarina.
Fisainana tsy hay takarina.

Ka tsy resaka finoana
Ny hoe misy Zanahary
Voaporofon’ny fotoana
Fa Tsisy singa tsy voahary.

 

Auteur: Rindramalala Rafanomezantsoa
Source : http://www.facebook.com/Rindramikalo