Izay tiana, tena ilaina ;
Raha tena andrandraina,
arahim-bavaka mafana,
sady tsy mihanahana;
Tsy maintsy ho azonao ihany;
fa mivavaha foana hatrany !

Izay irina sy tadiavina,
itomaniana sy ijaliana,
Raha hoentina amin-dRay,
dia Izy no hitahy;
ka hanolotra tanteraka,
hanafaka tsy ho reraka! 

Fa ny vavaka mahery,
nefa tsy atao an-tery;
Fa izay tena avy ao am-po,
sy ventesina iondrehan-doha,
no hiantefa avy hatrany,
amin’ndRay zay mihaino izany!

 

Mpanoratra: Rindramalala RAFANOMEZANTSOA

Source: http://www.tononkalomirindra.com/vavaka/