Aoka ho tahaka ny hazo ambolena eo amoron’ny rano velona

  "Dia ho tahaka ny hazo ambolena eo amoron 'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa." — Sal.1:3. 

  Mofon'aina:

  Vanim-potoana mety hitera-doza tokoa izao, ho an'ny olona izay manana talenta manan-danja azo ampiasaina ho an'ny asan'Andriamanitra. Tsy mitsahatra mandefa fakam-panahy ho an'ny olona toy izany hatrany mantsy i Satana ary miezaka mameno fireharehana sy ambom-po ao anatin'izy ireo; koa rehefa ampiasain'Andriamanitra izany olona izany, dia matetika indrindra izy ireo no manjary mahaleo tena sy mahatoky tena hatrany, ary mahatsapa fa mahavita miasa irery (---)

  Vavaka sy ezaka, ezaka sy vavaka, no tokony hataonao vaindohan-draharaha eo amin'ny fiainana. Mila mivavaka ianao, ka ny fahombiazana sy ny fiderana rehetra dia atolotra an'Andriamanitra avokoa, ary miasà toy ny hoe ho an'ny tenanao manokana mihitsy izany. Afaka mahazo hery ianao raha mila izany; ny drafitr'asanao sisa no andrasana. Minoa an'Andriamanitra fotsiny ihany, takio ny teny fikasany, manaova asa amim-pinoana, dia ho avy aminao ny fitahiana (...) Ireo izay manana fo feno fanetren-tena, fahatokiana, ary mibebaka, dia eken'Andriamanitra sady henoin' Andriamanitra ny fivavahany; ary rehefa manampy Andriamanitra dia hihoarana avokoa ny sakana rehetra (...) Ny fitahiana avy any an-danitra, izay raisina amin'ny alalan'ny fangatahana atao isan'andro, no ho tonga mofon'aina ho an'ny fanahy, ka hahatonga ny olona hitombo ara-pitondrantena sy eo amin'ny tanjaka ara-panahy, tahaka ny hazo nambolena teo amoron'ny rano velona. — TFC, 4:538,539. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.