Mahonòna tena amin’ ny fivavahana

    "Fa antomotra ny faran'ny zavatra rehetra; koa hendre ka mahonona tena amin 'ny fivavahana." - 1 Pet. 4:7. 

    Mofon'aina:

    ,..., Ampirisihina ny tanora mba hanana toe-tsaina mahonon-tena. Aoka mba ho asa tsara hatrany no asehony amin'ny zava-drehetra: aoka mba haseho amin'ny foto-pinoana ny fahitsiana, ny fahamatorana, ny fahatsorana, ny teny mahafinaritra, izay tsy azo melohina; ka ho menatra izay manana toetra mifanohitra amin' izany, ary tsy hanana zavatra ratsy ambara aminao. Ampirisiho ny mpanompo mba hankatò ny tompony, ary hanao izay mahafaly azy ireny amin'ny zava-drehetra; ka tsy hiezaka hitady valin-teny hatrany amin'izay zava-mitranga; tsy hangalatra, fa haneho fahatokiana tsara kosa; mba hahatonga azy ireny hisalotra ny foto-pinoan'Andriamanitra Mpamonjy antsika amin'ny zava-drehetra. Tohero ny fahavalo; aza manaiky ho voatariky ny fampirisihana sy ny fihetsika manindrahindra ataony. Anjaran'ny olombelona ny miezaka ny hahery, tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tenany izay manam-petra anefa, fa amin'ny alalan'ny herin'ny Tompo, dia ny herin'ny fahamboniany (...)

    Izao no nambaran'i Kristy: "Raha misaraka Amiko hianareo dia tsy mahefa na inona na inona." [...] tsy misy fiarovana azo antoka ankoatra ny fanarahana ny fepetra voalaza ao anatin'io andininy io. Hoy ny Tompo: "Akaikezo Andriamanitra." Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny tsiambaratelon 'ny fandinihana ny fonao amim-pahatsorana; amin'ny alalan'ny fiverenana toy ny zaza eo amin'ny lafiny ara-pihetseham-po; miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra amim-panetren-tena, ka ampahafantarina an'i Jesôsy ny fahalemen'ny tenanao manokana; ary amin'ny alalan'ny fiaikena ny fahotanao. Rehefa izany dia hanakaiky an'Andriamanitra ianao, ary hanakaiky anao ihany koa Izy. — YI, 8 Febroary 1894. 

    Please publish modules in offcanvas position.