Aoka tsy hisy tsiny

  «Ary tsy nisy lainga hita teo am-bavany, sady tsy manan-tsiny izy.» - Apôk. 14:5. 

  Mofon'aina:

  Avo, tsy ho takatry ny sain'olombelona ny tombambidy omen'Andriamanitra ny zanany. Irin'Andriamanitra isika raha manana fisainana mazava, toetra maha-te ho tia, fitiavana tsy voafatopatotra. Raha manana izany isika dia hirotsaka avy amintsika ny fiadanana anaty ho fitahiana izay rehetra mifanerasera amintsika, ary ho vavelombelona aoka izany ny manodidina antsika (...)

  Maro ireo mifikitra amin'ny fahamarinana no mihazona izany amin'ny lohan-drantsan-tanany fotsiny. Ny fotoana sarobidy tokony holanina amin'ny firesahana ny herin'ny Mpamonjy dia manjary lany amin'ny fitateran-dratsy.

  Raha tsy mandray fanapahan-kevitra ny hiova izy ireo dia hahatsapa fahabangana hatrany eo amin'ny fiainany. Raha tsy miova tanteraka ny toetrany dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra izy ireo. Ny olona tena voaova marina tokoa dia tsy hanana eritreritra hisaina na hiresaka momba ny hadisoan'ny sasany. Voamasina ny molony ary manjary mpijoro ho vavolombelon'Andriamanitra milaza ny famindrampo azony tamin'ny nanovana ny fony izy (...) Ireo izay maharesy ny fakam-panahy mampieritreritra sy mampiteny zava-dratsy ihany no hiditra any an-danitra. — RH, 24 Nôvambra 1904

  Please publish modules in offcanvas position.