Manafaingana ny fiverenany amin’ny fitondran-tena Masina

  "Olona tokony hanao ahoana moa hianareo amin 'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an 'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny hihavian 'ny andron'.Andriamanitra! " — 2 Pet. 3:11,12. 

  Mofon'aina:

  Maro amin' izay mitonona ho manantena ny fiavian'i Kristy faingana no manjary mitovy toetra amin'izao tontolo izao, ary mikatsaka misimisy kokoa hatrany ny hodokafan'ny manodidina azy, mihoatra noho ny fitadiavana sitraka amin' Andriamanitra.

  Maro amin'ireo mitonona ho Kristianina ireo no manao fitafiana sy fiteny ary fihetsika tahaka ny an'izao tontolo izao, ary ny hany zavatra tokana azo hamantarana azy dia ny filazany fa Kristianina izy. Koa na dia milaza ho manantena an'i Kristy aza izy, dia tsy mba mahakasika ny lanitra ny resaka tononin'ny molony, fa mbola ny zavatra araka izao tontolo izao ihany.

  "Olona tokony hanao ahoana moa" izy ireo "amin 'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an 'Andriamanitra, " izay milaza ny tenany ho "sady manantena no mampahafaingana ny hihavian 'ny andron 'Andriamanitra? "

  [...] Aoka isika hitolona fatratra mba ho Kristianina (manahaka an'i Kristy) amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiteny, ary aoka ny fomba fitafintsika, ny resaka ataontsika sy ny fihetsitsika hitory fa i Kristy fanantenana ny voninahitra no ao anatintsika, ary isika dia miandrandra izany fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'i Jesôsy Kristy be voninahitra izany. (...) Ny faniriako, ny fahafinaretako, ary ny hareko rehetra dia miorina amin'ilay tontolo izay ho avy. Faniriako lalina ny hahita Ilay Mpanjaka amin'ny fahatsarany. — RH, 10 Jona 1855. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.