Hafanam-po diso toerana

  "Fa vavolombelon'ireny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy, saingy tsy araka ny fahalalana." - Rôm. 10:2. 

  Mofon'aina:

  Misy fahazotoana be fisehosehoana, izay tsy manan-tanjona na zava-kendrena marina, tsy araka ny fahalalana, mandeha an-jambany amin'ny asany, sady mitondra vokatra manimba. Tsy zotom-po kristianina izany. Tsy zavatra miseho tsindraindray ny zotom-po kristianina, ary fehezin'ny fitsipika. Feno fahamatorana izany, lalina, feno hery, mahakasika ny fanahy manontolo, ary mandrisika ho amin'ny fananam-pahendrena eo amin'ny fiainana. 

  Lohahevitra manan-danja ambony indrindra tokoa ny momba ny famonjem-panahy sy ny fanjakan'ny lanitra. Inona indray moa no ilàna fahamatorana sy zotom-po fatratra raha tsy ny famonjem-panahy sy ny voninahitr'Andriamanitra? Misy hevitra tsy azontsika atao tsinontsinona eto, hevitra manan-danja mifamatra amin'ny mandrakizay. Izay ho anjara mandrakizay mantsy no voakasik'izany. Manapa-kevitra ny lehilahy sy ny vehivavy na ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy. Tsy handany hery amin'ny resaka ny Kristianina mazoto, fa hahatsapa ny tokony hataony ka hiasa amin-kery sy fahombiazana. Tsy fitiavan-kisehoseho anefa no hiasan'ny Kristianina amim-pahazotoana. Hampiavaka ny ezaka tsirairay ataony sy ho hita amin'ny asany rehetra ny fanetren-tena. Hitolona amim-bavaka izy (...) ary hahatoky amin'ny andraikiny ao an-tokantranony. Ho hita eo amin'ny ankohonany ny hatsaram-panahy sy ny fitiavana, ny fanaovan-tsoa sy ny fangoraham-po, izay vokatry ny zotom-po kristianina mandrakariva. 

  Vitsy loatra no mba mahatsapa ny tombam-bidin'ny fanahy! Vitsy no mba vonona hahafoy tena hitaona fanahy ho amin'ny fahalalana an'i Kristy! Ny resaka no betsaka, maro no milaza fa tia mamonjy ny fanahy very; saingy tsy mahasoa ny resaka fotsiny. Zotom-po kristianina marina no ilaina —fahazotoana izay hiseho amin'ny asa. Tsy maintsy miasa ho an'ny tenany ny rehetra ankehitriny, ary rehefa manana an'i Jesôsy ao am-pony izy dia hanambara Azy amin'ny hafa. Ny fanahy manana an'i Kristy dia tsy afaka ny tsy hanambara Azy, tahaka ny riandranon'i Niagara izay tsy afaka ny tsy hianjera. TFC, b. 2, tt. 232,233. 

  (...) Ho mpiara-miasa amin'i Kristy sy ny anjely ao anatin'ilay drafi-panavotana lehibe! Asa manao ahoana re no afaka hitaha amin'izany e? Homem-boninahitra Andriamanitra isaky ny fanahy tsirairay voavonjy, dia voninahitra izay hita taratra eo amin'ilay voavonjy ary koa eo amin'ilay niasa ho famonjena azy. —TFC, b. 2, t. 232

  Please publish modules in offcanvas position.