Vaovao Madagasikara

  Fitiavana mahery noho ny fahafatesana

  "Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny Fanahy Masina, Izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan' Andriamanitra ho ao am-pontsika." - Rôm. 5:5. 

  Mofon'aina:

  Tsy maintsy ho potraka eo amin'Ilay vatolampy isika ka ho torotoro vao azo asandratra ao amin'i Kristy. Tsy maintsy alana eo amin'ny seza fiandrianana ny "izaho", tsy maintsy haetry ny avonavona, raha te hahalala ny voninahitry ny fanjakana ara-panahy isika. (...)

  Nasehon'i Satana ho tia tena sy mpanjakazaka Andriamanitra, mitaky ny zavatra rehetra, ary tsy manome na inona na inona, mitaky fanompoana amin'ny voariny ho voninahitry ny tenany, nefa tsy mahafoy na inona na inona mba hahasoa azy ireo. Ny nanomezany an'i Kristy anefa dia manambara ny fon'ny Ray. Vavolombelona izany fa "fiadanana, fa tsy loza"- Jet 29:11 no hevitra iheveran'Andriamanitra antsika. Milaza izany fa mahery tahaka ny fahafatesana ny fankahalan'Andriamanitra ny fahoriana, fa ny fitiavany ny mpanota kosa dia mahery noho ny fahafatesana. Rehefa nanomboka ny fanavotana antsika Izy, dia tsy misy izay tsy ho foiny, na dia mamy toy inona aza, ka ilaina ho fanatanterahana ny asany. (...) Rehefa nangoniny ny haren'izao rehetra izao, dia navelany hisokatra ny Ioharanon'ny hery tsy hita fetra, napetrany teo am-pelatanan'i Kristy izany rehetra izany, ka hoy izy hoe: Ho an'ny olombelona ireo rehetra ireo. Ampiasao ireo fanomezana ireo, mba hampiaiky azy fa tsy misy fitiavana lehibe noho ny Ahy eto an-tany na any an-danitra. Eo amin'ny fitiavany Ahy no hahitany ny fahasambarany lehibe indrindra.

  Nifanatrika teo amin'ny hazo fijalian'i KaIvary ny fitiavana sy ny fitiavan-tena. Teo no fara-tampon'ny fisehoany. Tsy mivelona afa-tsy ho fampaherezana sy ho fitahiana Kristy ary raha namono Azy ho faty i Satana dia naneho ny haratsiany sy ny fankahalany an'Andriamanitra.(...)

  Hita taratra koa ny fisainan'ny olombelona teo amin'ny fiainana sy ny fahafatesan'i Kristy. Hatreo amin'ny fihinanam-bilona ka hatrany amin'ny hazo fijaliana, dia antso ho amin'ny fampileferana ny tena sy ho amin'ny firaisana amin'ny fahoriana ny fiainan'i Jesosy. Nanala sarona ny fikasan'ny olombelona izany. Nitondra ny fahamarinan'ny imita Jesosy ary izay rehetra nihaino ny feon'ny Fanahy Masina dia voatarika ho eo Aminy. Anisan'ny ao amin'ny fanjakan'i Satana izay manompo ny "izaho". Ny fihetsiky ny tsirairay amin'i Kristy dia hampiseho izay iandaniany. Koa noho izany dia samy mitsara tena ny tsirairay.- IFM, t. tt. 44-46. 

  Please publish modules in offcanvas position.