Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Vavaka bitsihin’Andriamanitra

  "Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ampianaro ny sitrakao aho." — Sal. 25:4. 

  Mofon'aina:

  Kanefa kosa raha efa nanao izany fanandramana izany ny Kristiana dia tsy tokony hamihin-tanana fotsiny, ka ho afa-po amin'izay notanterahina ho azy. Satria izay nanapa-kevitra hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia hahita tsy ho ela fa ny hery rehetra, sy ny filana namatotra ny fiainany fony tsy mbola niova fo, izay nohamafisin'ny herin'ny fanjakan'ny maizina, dia nitsangan-kanohitra azy. Koa dia tsy maintsy manavao ny fanoloran-tenany isan'andro amin'ny Tompo izy, ka hiady amin'ny ratsy. Hirohotra hanao izay hifehezana azy ny fahazaran-dratsy teo aloha, sy ny fironana ho amin'ny ota nolovany. Koa dia tsy maintsy miambina mandrakariva tsy ho azon'ny fahavalony izy, ka hampiasa ny fiadian'i Kristy mba hahazoany fandresena (...) Tsy maintsy hafoin'ny Kristiana ny zavatra rehetra mety hisakana azy amin'ny fanohizana ny diany miakatra, toy izany koa izay rehetra mety hampivily lalana azy hiala amin'ny lalana tery; aoka ho hita isan'andro eo amin'ny fiainany andavanandro ny famindrampo, ny hatsaram-panahy, ny fanetren-tena, ny halemem-panahy, ny faharetana, ny fitiavana an' i Kristy. (...) 

  Tsy tokony ho resin'ny famoizam-po ny Kristiana miezaka hanatratra ny fenitra ambony omen' Andriamanitra, satria ampanantenaina ho an'ny tsirairay avy ny fahatanterahana eo amin'ny toetra sy ny fanahy noho ny fahasoavana sy ny herin'i Kristy. Kristy no loharanon'aina. Mitaona antsika hankeo amin'ny Teniny Izy, ka manolotra amintsika ny ravin'ny hazon'aina, mba hanasitranana ny fanahintsika noratrain'ny ota. Mitarika antsika hankeo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra Izy, ka apetrany eo amin'ny molotsika ny fivavahana hananantsika fiombonana ety dia ety eo Aminy. Ampiasainy ho antsika ny faherezan'ny herin'ny lanitra, ka ampifandraisiny amin'ny heriny mamelombelona isika isaky ny indray mandingana eo amin'ny lalam-pahamasinana izorantsika. Tsy asian'ny Tompo fetrany ny hamenoana izay rehetra manam-paniriana "hahalala tsara ny sitrapony amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny Fanahy". Amin' ny fivavahana sy ny fiambenana ary ny fitomboana ao amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, no ampaherezana azy amin'ny zavatra rehetra, avy amin'ny hery be voninahitra. Amin'izany no hahazoany miasa ho an'ny namany. (...) — VM, tt. 415-417. 

  Please publish modules in offcanvas position.