Vaovao Madagasikara

  Asam-pifaliana

  "Fa izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra." - 1 Sam. 2:30. 

  Mofon'aina:

  Rehefa tsarovana toy izany ny Sabata dia tsy hovoahitsakitsaky ny zavatra eto an-tany ny zava-panahy. (...) Tsy tokony ho vizan-doatra isika noho ny filofosana amin'ny raharahantsika ara-nofo ka rehefa tonga ny andro izay nitsaharan'ny Tompo tamin'ny asany dia tsy ho reraka isika manao ny asa fanompoana Azy. (...) 

  Rehefa Zoma, aoka ho vita tanteraka ny fanomanana ny Sabata. 

  Ataovy vonona tsara avokoa ny fitafiana rehetra, ary ny sakafo, vita nahandro. 

  Aoka ho voadio ny kiraro ary ho vita ny fandroana. Azo atao tsara izany. Raha ataonao fitsipika izany dia ho vitanao tokoa. Tsy natao ho fanjairana ny akanjo rovitra, na fahandroana sakafo, na fitadiavam-pahafinaretana, na fanaovana ny raharahan'ity tany ity ny Sabata. (...) Ry ray aman-dreny, hazavao amin'ny zanakao ny ataonao sy ny zava-kendrenao amin'izany, ary aoka izy ireo hifanampy aminao amin'ny fanomanana ny Sabata araka izay voalazan'ny didy. 

  Amin'ny fahasaro-piaro no tokony hitandremantsika ny fanombohana sy ny fiafaran'ny Sabata. Tadidio fa voatokana avokoa ny segondra rehetra ao anatin'izany, fotoana masina izany. 

  Raha azo atao, ny mpampiasa dia tokony hampody ny mpiasany manomboka amin'ny mitataovovonana ka mandra-pahatonga ny fanombohan'ny Sabata. Omeo fotoana izy ireo hiomanany mba hidirany amin'ny andron'ny Tompo ao anatin'ny filaminan-tsaina. Raha manao izany ianao dia tsy ho maty antoka na amin'ny zavatry ny tany aza. 

  Misy asa hafa koa izay tokony hasiana fiheverana amin'ny andro fiomanana. Tokony haravona avokoa ny disadisa rehetra na eo amin'ny mpirahalahy, na eo anivon'ny ankohonana, na eo anivon'ny fiangonana. Tsy tokony hisy fangidiana na fahatezerana na lo1ompo ao anaty. Amin' ny fanahy manetry tena dia "mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana hianareo" - Jak. 5:16. 

  Nataon'Andriamanitra any amin'ny faran'ny henemana fiasana ny Sabatany mba hahazoantsika miato sy mandinika izay vitantsika nandritra ny herinandro (...) Mila mandinika ny fanahintsika isika isan-tSabata mba hahitantsika raha nitondra tombony na fatiantoka ara-panahy ho antsika ilay herinandro nivalona. 

  Ny fitandremana ny Sabata ho masina ho an'ny Tompo dia midika ho famonjena mandrakizay. — TFC, b. 6, tt. 354,356. 

  Please publish modules in offcanvas position.