Tsarovy Andriamanitra amin’ny didim- pananana

  "Ary raha izany, dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky." - 1 Kôr. 4:2. 

  Mofon'aina:

  Ireo mpitantam-pananan' Andriamanitra mahatoky dia hahalala hoe manao ahoana ny raharahany, ka tahaka ny lehilahy hendry, dia hiomana amin'izay loza mety hiseho tampoka izy. Raha sendra hifarana tampoka ny fotoana hiainany, dia tsy tokony hamela ireo izay handimby azy ao anatin'ny fahaverezan-kevitra izy ireo.

  Maro ireo izay tsy mihevitra ny hanao ny didim-pananany raha mbola ao anatin'ny fahasalamana tanteraka izy. Tokony ho fantatr'izy ireo ny toe-bolany ka tsy avelany hikorontana ny fandraharahany. Tokony handamina ny fananany toy ny hoe mety handao azy ireny amin'ny fotoana rehetra izy ireo.

  Tokony hatao amin'ny fomba izay haharetany amin'ny fisedran'ny lalàna ny didim-pananana. (...) Tsy hoe ho faty indray andro mialoha tsy akory ianareo, ranadahy, satria nanao ny didim-panananareo. Rehefa manao ny didim-panananao ho an'ny havana ianao dia ataovy azo antoka fa tsy adinonao izay tokony hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Solontenany ianao, mihazona ny fananany; ka tokony heverinao voalohany indrindra ireo fitakiany. Ny vadinao sy ny zanakao dia tsy tokony havela tsy hanana n'inon'inona; tokony hisy tahiry avela ho azy ireo indrindra raha sahirana izy ireo. Aoka anefa tsy hataonao ao anaty lisitra lavabe ao amin'ny didim-panananao ireo havanao izay tsy sahirana, satria hoe izany no fomba. 

  Aoka tsy hisy olona hihevitra fa manana ny toe-tsain'i Kristy amin'ny fanangonan-karena fahavelony ka hanolotra ny ampahany amin'izany rehefa maty mba hanohanana ny asa fahafoizan-tena isan-karazany.

  Ny sasany dia mihazona ny hareny amim-pitiavan-tena fatratra mandritra ny fiainana, mihevitra ny hanarontsarona ny tsirambina nataony amin'ny fahatsiarovana ny asan'ny Tompo ao amin'ny didim-pananany. Tsy hahavita hanatratra ny tanjona voafaritra akory anefa na dia ny antsasaky ny fahafaha-manao napetraka tao amin'ny didim-pananana toy izany. Ranadahy sy rahavavy, aoka hametra-bola ao amin'ny banky ny lanitra ianareo, ary aza ankinina amin'ny hafa ny fitantanana ny fiainanareo. (...) — AH. 396-398.

   

  Please publish modules in offcanvas position.