Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Mandinika tsara alohan’ny hanambadiana

   "Iza no mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voahangy. – Oha. 31:10. 

  Mofon'aina:

  Tokony ho feno fitandremana ny tanora kristianina eo amin'ny famolavolana fisakaizana sy ny fisafidianana namana mpiara-dalana. Mitandrema tsara mba tsy ho izay heverinao ho volamena madio ankehitriny no hivadika metaly tsy misy vidiny. Ny fiarahana amin'izao tontolo izao dia mety hiteraka sakana eo amin'ny lalan'ny fanompoana ataonao ho an'Andriamanitra, ary betsaka ireo fanahy izay potika vokatry ny fikambanana mampalahelo, na ara-barotra na ara-panambadiana, amin'ireo izay tsy afaka na oviana na oviana ny hanandratra na hanome haja.

  Lanjalanjao ny fihetseham-po tsirairay, ary jereo ny fitomboan'ny toetra tsirairay eo amin'ilay heverinao hanakambanana ny hoavinao. Ny dingana izay hataonao dia anisan'ny manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanao, ary tsy tokony horaisina maimaika. Na mitepo fitiavana ho an'ny olona iray aza ny fonao, dia aza tia tsy amim-piheverana.

  Diniho tsara izay ho fiainam-panambadianao: ho sambatra ve sa hikorontana sy hahantra izany? Ary aoka hapetraka ny fanontaniana hoe: hanampy ahy ho tonga any an-danitra ve izao fiarahana izao? Hampitombo ny fitiavako an'Andriamanitra ve izany? Hampivelatra ny sehatra ahazoako miasa eo amin'ny fiainana ve izany? Raha tsy misy mampanahy ny vokatr'izany fandinihana izany dia mirosoa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra.

  Ny ankamaroan' ny lehilahy sy vehivavy dia niditra tao anatin'ny fifandraisam-panambadiana, toy ny hoe ny hany fanontaniana tokony hoheveriny dia ny hoe mifankatia ve izy ireo. Mila mahatsapa anefa izy ireo fa manana andraikitra mihoatra lavitra noho izany ao anatin'ny fanambadiana. Tokony hosaintsaininy ny amin'ny fahasalamana ara-batana sy ny tanja-tsaina amam-panahy mety hananan'ny taranany. Vitsy amin'izy ireo anefa no mba nanana toe-tsaina ambony sy antony mendrika nanosika azy, dia izay tsy azony verezina mora foana - manana fitakiana atao aminy ny fiarahamonina, ary ny hery miasa mangina avy amin'ny ankohonany dia ho tsapa, na ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy. (...)

  Aoka ny tovovavy irin'ny tovolahy hitoetra eo anilany ho olona afaka mizaka ny anjara enta-mavesany eo amin'ny fiainany, tovovavy manana hery miasa mangina izay haha-mendrika sy hampandroso azy amin'ny tsara, ka hahasambatra azy ny fitiavany. – AH, tt. 44-46. 

  Please publish modules in offcanvas position.