Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Manahaka ny toetry ny ray aman-dreny

   "Avia, anaka, mihainoa ahy; ny fahatahorana an 'i Jehôvah no hampianariko anareo." Sal. 34:11. 

  Mofon'aina:

  Izay toetran'ny ray aman-dreny no ho toetran-janany koa amin'ny lafiny maro. Ny toe-batan'ny ray aman-dreny, ny mahavantana azy sy ny zavatra tiany, ny fironany eo amin'ny ara-tsaina sy ny ara-pitondran-tena dia hita eo amin'ny zanany, na be kokoa izany, na kely kokoa.

  Arakaraka ny maha-mendrika ny tarigetran'ny ray aman-dreny, arakaraka ny maha-ambony ny talentany ara-tsaina sy ara-panahy ary arakaraka ny fahatsaran'ny fitomboan'ny heriny ara-batana, arakaraka izany koa no hahatsara ireo fiasana izay ilaina eo amin'ny fiainana omeny ny zanany. (...)

  Ilaina ny ray sy ny reny hahatsapa ny andraikiny. Feno fandrika mivelatra eo amin'ny tongotry ny tanora izao tontolo izao. Voatarika ho amin'ny fiainana feno fitiavan-tena sy fahafinaretan'ny nofo ny maro. Tsy afaka mahita ny loza miafina na ny fiafarana mahatahotra izay mamarana ny lalana izay toa miseho ho lalana mankamin'ny fahasambarana izy ireny. Lanilany foana ny heriny amin'ny fampanaranam-po ny hatendan-kanina sy ny filàna ambany, ary an-tapitrisany no levona amin'ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity sy amin'izao tontolo izao ho avy. Tokony ho tsaroan'ny ray aman-dreny fa tsy maintsy hifanehatra amin'ireny fakam-panahy ireny ny zanany. Na dia alohan'ny hahaterahan'ny zaza aza dia tokony hanomboka ny fiomanana izay hahatonga azy ho afaka manohitra amim-pahombiazana eo amin'ny ady atao amin'ny ratsy.

  Eo amin'ny reny indrindra no mipetraka ny andraikitra. Ny aina avy amin'ny rany no mamelona ny zaza ka manamboatra ny toetrany ara-batana, ary ny reny koa no manome ny hery ara-tsaina sy ara-panahy izay mamolavola ny sainy sy ny toetra amam-panahiny. I Jôkebeda, ilay reny hebreo, izay natanjaka tamin'ny finoany, tsy "natahotra ny didin'ny mpanjaka" (Heb. 11:23) no niteraka an'i Mosesy, ilay nanafaka ny Isiraely. I Hana, ilay vehivavy tia vavaka sy fahafoizan-tena ary nandray hevitra avy any an-danitra, no niteraka an'i Samoela, ilay zaza nobaikoin'ny lanitra, ilay mpitsara tsy azo novidim-bola, ilay nanorina ireo sekoly masina tao amin'ny Isiraely. I Elizabeta, ilay havan'i Maria tany Nazareta sy nitovy saina taminy no renin'ny mpialoha lalana ny Mpamonjy (...). TMF, tt. 239,240

  Please publish modules in offcanvas position.