Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ireo asa nanirahana ny tokantrano

  "Fa noana Aho, dia nomenareo hanina; nangetaheta Aho dia nampisotroinareo; nivahiny Aho, dia nampiantranoinareo." - Mat. 25:35. 

  Mofon'aina:

  Mihoatra lavitra noho ny olona ao an-tokantrano ny asa nanirahana ny tokantrano. Ny tokantrano kristianina dia tokony ho lesona azo tsapain-tànana, izay maneho ny hatsaran'ny foto-kevitra marin' ny fiainana. Ny fanehoana toy izany dia ho hery hoenti-manao ny tsara eo amin'izao tontolo izao. Manan-kery miasa mangina be lavitra eo amin'ny fon'ny olombelona sy ny fiainana ny tokantrano marina noho ny toriteny azo atao. (...)

  Tsy tokony hobaikoin'ny fomba eo amin'izao tontolo izao, fa amin'ny fanahin'i Kristy sy ny fampianaran'ny teniny, ny fikoranantsika amin'ny fiaraha-monina. Ny Isiraelita, teo amin'ny lanonana nataony, dia niantso ny mahantra sy ny vahiny ary ny Levita, izay mpanampy ny mpisorona tao amin'ny fitoerana masina sy mpampianatra ara-pivavahana ary misiônera. Noheverina ho vahinin'ny vahoaka izy ireny, handray anjara amin'ny fampiantranoana atao amin'ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fifalian'ny fiaraha-monina sy ny fifaliana ara-pivavahana, sy hokarakaraina amim-pitiavana eo amin'ny aretina sy eo amin'izay ilainy. Ny olona toy ireny dia tokony horaisintsika tsara ao an-tokantranontsika. Fandraisana mihoatra lavitra noho izany no tokony hatao hamalifaly sy hampahery ny mpitsabo misiônera na ny mpampianatra, ny reny vizaky ny ahiahy sy miasa mafy, na ny olona osa sy antitra, matetika tsy manan-tokantrano, sady mitolona mafy amin'ny fahantrana sy ny fahakiviana marobe. (...)

  Tsy hampitondra enta-mavesatra anao ny mandray vahiny. Tsy ilainao ny hanomana zavatra be fikarakarana sy mandany vola. Tsy ilaina ny hanao fiezahana mba hahazoanao misehoseho. Ny fandraisanao amin-kafanam-po marina, ny fanomezana toerana ho azy hitanina afo ao an-tokantranonao, ny fanisanao toerana ho azy eo amin'ny latabatrao, ny tombon-tsoa ho hitany amin'ny fandraisany anjara amin'ny fitahiana eo amin'ny fotoana fivavahana dia ho toy ny taratry ny lanitra ho an'ny maro ireny.

  Tokony hitosaka hihoatra ny fefin'ny tenantsika sy ny rindrina maniboka azy ao an-tokantrano ny firaisam-po asehontsika. Misy fotoana sarobidy azo hararaotina ho an' ireo izay ta hahatonga ny tokantranony ho fitahiana ho an'ny hafa. Hery mahagaga no miasa mangina eo amin'ny fiaraha-mifandray. — TMF, tt. 227,228. 

  Please publish modules in offcanvas position.