Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Tanana maneho firaisam-po

   "Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin'ny rahalahiny avy hoe: Matokia." - Isa. 41:6. 

  Mofon'aina:

  Ny fahari-po sy ny fiheverana ny hafa dia ahafantarana ny fiteny sy ny fihetsik'izay rehetra mivelona amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy. Raha mitady ny hivelona amin'ny fiainany ianareo, sy miezaka handresy ny tena sy ny fitiavan-tena ka hanompo eo amin'izay ilain'ny hafa, dia hahazo fandresena miampy fandresena. Amin'izay dia ho fitahiana an'izao tontolo izao ny hery miasa mangina avy aminareo. (...)

  Tokony ho toerana ialofan'ny tanora alaim-panahy ny tokantranontsika. Betsaka ireo izay mijoro eo amin'ny sampan-dalana. Ny hery miasa mangina rehetra, ny zavatra tsapany rehetra, dia manapaka ny safidiny izay hanefy ny ho aviny eto an-tany sy any an-koatra. Miantso azy ny ratsy. Mamirapiratra sy manintona ny toerana fialany voly. Raisin' izy rehetra tsara izay rehetra tonga. Tanora tsy manan-tokantrano no manodidina antsika ary betsaka no manana trano tsy ahitana hery manampy sy manandratra, ka voatarika ho any amin'ny ratsy ny tanora. (...)

  Mila tanana mitsotra amim-piraisam-po aminy ireny tanora ireny. Teny amim-pahalemem-panahy lazaina tsotra, fikarakarana mandinidinika atao aminy dia hampisinda ny rahon'ny fakam-panahy izay miangona eo amin'ny fanahy. Ny tena fampisehoana ny firaisam-po avy any an-danitra dia manan-kery hamoha ny varavaran'ny fo izay mitady teny mamy hameroveroan'ny hanitry ny fitoviana amin'i Kristy sy mila hahita ny endriky ny toe-tsain'i Kristy, tsotra sy mahakolokolo. (. ..)

  Fohy ny androntsika. Indray mandeha ihany no andalovantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity; koa raha mandalo eto isika, aoka hanao izay be indrindra azontsika atao amin'ny fiainana. Ny asa izay iantsoana antsika dia tsy mitaky toerana ambony eo amin'ny fiaraha-monina hatrany na fahaizana manokana, fa mitaky toe-tsaina malemy fanahy sy mahafoy tena ary finiavana tsy azo hozongozonina. (...) Mety ho ety ny faritra ahazoan'ny hery avy amintsika miasa, mety - ho kely ny fahaizantsika, mety ho vitsy ny fotoana ananantsika, mety ho voafetra ny fahalalantsika; nefa misy zava-mahagaga azontsika atao raha ampiasaintsika amim-pahatokiana ireo fotoana mety eo anatrehantsika ao an-tokantranontsika. Raha hosokafantsika ny fontsika sy ny tokantranontsika hitoeran'ireo foto-kevitry ny fiainana avy amin'Andriamanitra dia hanjary fantsona ikorianan'ny hery manome aina isika (...). — TMF, tt. 234,228,229

  Please publish modules in offcanvas position.