Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ny tetika famelezan’i Satana

  "Dia tezitra tamin 'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesôsy." — Apôk. 12:17.

  Mofon'aina:

  Amin'ny alalan'ireo hevi-diso roa lehibe, dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fahamasinan'ny Alahady, no hitarihan'i Satana an'izao tontolo izao ho babon'ny fitaka ataony. Raha mampitoetra ny foto-kevitry ny filalaovana angatra izy voalohany, ity faharoa kosa mamitram-pihavanana amin'i Rôma. Ny Prôtestanta any Etazonia dia ho lohalalana hanatsotra ny tanany eo ambony tevana ka hifandray amin'ny filalaovana angatra, ary hiampita ny hantsana koa izy mba hifamihina amin'ny fahefana rômanina; ka noho ny herin'io firaisana telo sosona io, dia hanaraka ny dian'i Rôma io tany io, ary hanitsakitsaka ny zo hanaraka ny feon'ny fieritreretana.

  Arakaraka ny hakan'ny filalaovana angatra tahaka akaiky kokoa ny fivavahana kristianina anarany fotsiny amin'izao vaninandro izao, no hananany hery bebe kokoa hoenti-mamitaka sy mamandrika. Manova fihetsika koa i Satana ka manaraka ny fisehoan-javatra ankehitriny. Hiseho amin'ny endriky ny anjelin'ny mazava izy. Amin'ny alalan'ny filalaovana angatra dia hisy fahagagana hatao, ny marary ho sitrana, ary betsaka ny zava-mahazendana tsy azo lavina ho vita. Koa satria milaza fa mino ny Baiboly ireo fanahy ireo, sady manaja izay efa naorin'ny fiangonana, dia hoekena ho fanehoana ny herin'Andriamanitra ny asany.

  Sarotra ankehitriny ny manavaka izay milaza azy ho Kristianina sy ny olona tsy mivavaka. Izay tian'izao tontolo izao no tian'ny mambra ao amin'ny fiangonana ka vonona ny hiray aminy izy, koa dia tapa-kevitra i Satana hampikambana azy ireo ho tena iray ary dia ho mafy orina ny asany amin'ny fanaovana azy rehetra indray mifaoka ho ao amin'ny laharan'ny filalaovana angatra. (...)

  Amin'ny alalan'ny filalaovana angatra i Satana dia miseho ho toy ny mpanasoa ny taranak'olombelona, manasitrana ny aretin'ny olona izy, ary milaza fa manolotra fomba vaovao ambony kokoa hoenti-maneho ny finoana an'Andriamanitra; nefa miaraka amin'izany koa dia manao ny asan'ny mpandrava izy. — HM, tt. 613,614. 

  Please publish modules in offcanvas position.