Fampidirana

    Tao amin'ny tanana kely iray indray andro, nijanona tamin'ny sivy latsaka fahefany ny famataranandro teo amin'ny fitaratry ny mpivarotra firavaka iray. Maro tamin'ny mponina tao an-tanàna no miantehitra amin'ny ora omen'izany famataranandro izany. Tamin'ity indray maraina ity ny lehilahy mpiasa sy ny vehivavy dia samy nijery teo amin'ilay varavaram-pitaratra ary nahita fa vao tamin'ny sivy latsaka fahefany ny andro; na ny ankizy teny an-dàlana hianatra aza dia gaga ihany fa mbola malalaka tsara ny fotoana hilalaovana an-dàlana. Marobe ny olona diso fidirana tamin'izay maraina izay noho ny amin'ilay famataranandro kely tsy nandeha." - God's Minutes, CL. Paddock, t. 244.
    Ohatra mazava mampiseho ny tsy - fahombiazan'ny Isiraely fahizay izany. Andriamanitra no nametraka ny Isiraely teo "afovoan'ny Jentilisa, ka voahodidin'ireny tany rehetra ireny izy"- Ezek. 5:5, dia teo amin'ny tany nampifandray ireo kaotinanta anankitelo (Afrika sy Eoropa ary Azia). Natao ho "famataranandro" ara-panahin'izao tontolo izao izy ireo.

    Tahaka ilay "famataranandro" dia nijanona tsy nanao ny asany Isiraely. Tsy hoe tsy fahombiazana tanteraka anefa izany, satria tamin'izany tahaka ny amin'izao andro izao ihany, dia manana sisa mahatoky Aminy Andriamanitra. Mifantoka amin'ny maha-izy azy ny tena Isiraelin'Andriamanitra nandritra ny vanim-potoana rehetra ny fianarantsika mandritra ity herinandro ity, miaraka amin'ny andraikiny, voafaokan'izany koa isika.

    Indray mitopy maso: Inona ireo teny fikasan'ny fanekena nataon'i Jehôvah tamin'ny Isiraely? Inona ireo fepetra niaraka tamin'izany? Nanao ahoana ny nitoeran'ny firenena tao amin'ireny teny fikasana ireny? Inona no nitranga rehefa tsy nankatò izy ireo? 

    Please publish modules in offcanvas position.