Fampidirana

    Anisan'ny mahavariana amin'ny Baiboly, indrindra ny TT, ny fampiasany lahatsoratra na hevitra avy ao aminy ihany, izany hoe, manonona ireo mpanoratra talohany sy ny asasorany ireo mpanoratra ny TT faramparany ho fanazavana ny tiany ambara.

    Ny Sal. 81 ohatra, dia miverina any amin'ny bokin'ny Eksodosy ka saika averiny tanteraka izay voasoratra ao amin'ny Eksôdôsy, ao amin'ny Sal. 81:10: "Izaho no Jehôvah Andriamanitrao, Izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta."

    Hita manerana ny TT ny Genesisy, indrindra ny tantaran'ny Famoronana, toy ny hoe: "Nojereko ny tany, ka, indro, tsy nisy endrika izy sady foana, ary ny lanitra koa, ka, indro, tsy nanam-pahazavana izy" - Jer. 4:23 (jereo koa ny Gen. 1:2).

    Ary matetika tokoa ireo boky faramparan'ny TT, izay nosoratan'ny mpaminany, no milaza koa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Deoterônômia , izay nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiainan'ny Isiraely fahiny ny fanekena. Hifantoka amin'ny fomba nampiasan'ireo mpanoratra ireo ny bokin'ny Deoterônômia isika amin'ity herinandro ity. Ampahany inona ao amin'ny Deoterônômia no ampiasain'izy ireo? Fanazavana mikasika ny inona no omeny, izay manan-danja amintsika koa ankehitriny.

    Please publish modules in offcanvas position.