Fampidirana

    Miresaka momba an'i Jesôsy amin'ny maha-Zanak'Andriamanitra, Mpanapaka ny anjely Azy ny Heb. 1; koa no famirapiratan'ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra" - Heb. 1:3. Ao amin'ny Heb. 2, dia i Jesôsy no ilay Zanak'olona, Izay natao ambany kely noho ny anjely sy nandray ny toetra maha-olombelona malemy, ka niharam-pahafatesana aza (Heb. 2:7).

    Hoy Andriamanitra momba an'i Jesôsy ao amin'ny Heb. 1:5: "Zanako Hianao". Ao amin'ny Heb. 2:12 kosa dia ataon'i Jessy hoe: "rahalahiko" ny zanak'olombelona.

    Jehôvah Andriamanitra, Mpahary, Mpamelona, ary Mpanjaka i Jesôsy ao amin'ny Heb. 1. Ao amin'ny Heb. 2 indray Izy dia olombelona mpisoronabe, mpamindra fo sy mahatoky.

    Raha fintinina dia i Jesôsy, ilay Rahalahy mahatoky sy mpamindra fo no ilay Zanak'Andriamanitra koa, izay fanehoana faratampony Ilay Andriamanitra Mpahary sy mandrakizay (Heb. 1:1-4).

    Please publish modules in offcanvas position.