Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ilay Andriamanitra voahombo tamin'ny hazo fijaliana

  Iray tamin'ireo famaizana mafy indrindra nampiharin'ny Rômanina tamin'ny olona ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Noheverina fa izany no fahafatesana ratsy indrindra. Araka izany, nampihoron-koditra ny olona loatra ny ho faty amin'izany fomba izany, mainka moa fa ny Zanak'Andriamanitra! Aoka hotsaroantsika mandrakariva fa nitafy ny nofo maha-olombelona tahaka ny antsika i Jesôsy raha tonga tety. Azo antoka fa tsy tatry ny fijaliana ara-batana teo anelanelan'ireo kapoka, ireo fikapohana tamin'ny karavasy, ny fantsika nalentika tamin'ny tanany sy ny tongony, ary ny vesatry ny vatany nandrirotra izay nanitatra ireo ratra. Mafy tokoa izany, na dia ho an'ny jiolahy nahavita heloka bevava faran'izay ratsy indrindra aza; koa tsy rariny loatra raha i Jesôsy Izay tsy meloka na tamin'inona na tamin'inona no nasaina niatrika fiafarana tahaka izany.

  Nefa, araka ny fantatsika, dia maivana ihany ny fahorian'i Kristy ara-batana raha mitaha amin'izay zavatra tena nitranga marina. Mihoatra noho ny famonoana olona tsy meloka fotsiny izany.

  lnona ireo toe-javatra nitranga manodidina ny nahafatesan'i Jesôsy, izay naneho fa nisy zavatra maro hafa niseho mihoatra noho izay takatry ny sain'ny ankamaroan'ny olona nanatrika teo tamin'io fotoana io? lnona ny dikan'ny tsirairay amin'ireo toe-javatra nitranga izay afaka manampy antsika hampibaribary ny zavatra nitranga teo? Mat. 27:45; 27:51,52; Mar. 15:38.

  Miharihary fa nisy zavatra hafa niseho teto, fa tsy ny fahafatesana tsy ara-drarin'ny olona iray izay tsy meloka fotsiny. Araka ny voalazan'ny Soratra Masina dia naidina tamin'i Jesôsy ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny fahotana, dia ny fahotantsika izany. Ny fahatezeran'Ilay Andriamanitra marina teo anatrehan'ny fahotana, dia ny fahotan'izao tontolo izao, no nosetrain'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana. Araka izany, fahoriana lalina sy maizina ary mangirifiry kokoa mihoatra noho izay mety ho fantatr'olombelona na niainany no niaretan'i Jesôsy.

  Raha eo am-pamakivakiana ireo tolona atrehinao ianao, inona ny fanantenana sy fiononana azonao avy amin'ny fahoriana niaretan'i Kristy ho anao teo an-kazo fijaliana?

  Please publish modules in offcanvas position.