Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Fampidirana

  Ankoatra ny ampahafolony dia misy ny fanatitra izay avy amin'ny 90 isan-jato sisa eo am-pelatanantsika aorian'ny fanolorantsika ny ampahafolony ho an'Andriamanitra. Eo no manomboka ny fahalalahan-tanana. Fanatitra maro isankarazany no natolotry ny vahoakan'Andriamanitra, tahaka ny fanatitra noho ny ota, izay nomena ho setrin'ny fahasoavan'Andriamanitra; na koa ny fanati-pisaorana, izay nomena ho fankasitrahana ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fitahiany ny fahasalamana, ny fanambinany, ary ny heriny manohana. Nisy koa ny fanatitra ho an'ny mahantra sy fanatitra ho an'ny fanorenana sy ny fikojakojana ny trano fivavahana.

  Rehefa hitantsika ny halehiben'ny fanomezana atolotr'Andriamanitra antsika dia manomboka tsapantsika fa mihoatra lavitra noho ny fanohanana ny fanamboarana ny rarivaton'ny tokontany na ny fividianana ny fanamian'ny antokom-pihira ny fanomezana atolotsika. Mitondra fanomezana isika ho setrin'izay efa nataon'Andriamanitra ho antsika, indrindra fa ny sorona nataon'i Jesôsy. "Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha." - I Jao. 4:19. Ny fiangonana, na ny eo an-toerana izany na ny an'ny federasiona na maneran-tany, dia mampiasa ny fanomezantsika ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra.

  Amin'ity herinandro ity isika dia hijery indray izay ambaran'ny Baiboly momba ny fanatitra, izay ao anatininy fitantanantsika ny raharahan'Andriamanitra eto an-tany.

  Please publish modules in offcanvas position.