Fampidirana

  Ny Baiboly dia miresaka matetika momba ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena. Azo heverina fa io sokajy io no nantsoin'i Jesôsy hoe "rahalahiko kely indrindra" (Mat. 25:40).

  Ahoana no ahazoantsika mamantatra ireo olona ireo ankehitriny? Ny vahiny tamin'ny andron'ny Baiboly dia ireo izay tsy maintsy nandao ny taniny, mety vokatry ny ady na ny mosary. Ny mitovy amin'izany ankehitriny dia ireo mpitsoa-ponenana an-tapitrisany izay tonga mahantra noho ny toe-javatra miseho izay tsy nofidiny.

  Ny kamboty dia ireo ankizy izay namoy ny rainy noho ny ady, ny loza na ny aretina. Azo atao koa ny mampiditra ao anatin'izany sokajy izany ireo izay manan-dray any am-ponja na tsy eo noho ny antony hafa. Sahan'ny fanompoana midadasika manao ahoana no aseho eto!

  Ny mpitondratena dia ireo izay namoy ny vadiny noho ny antony mitovy amin'ireo kamboty. Betsaka no lohan'ny fianakaviana izay tsy ahitana afa-tsy ray na reny fotsiny ihany ary mila ny fanampiana izay azon'ny fiangonana entina ho azy.

  Ho hitantsika amin'ity herinandro ity fa noho ny maha-mpitantam-pananan'Andriamanitra antsika, dia tsy safidy azontsika avela ny fanampiana ireo mahantra. Fanarahana ny ohatra nasehon'i Jesôsy sy fankatoavana ny didiny izany. 

  Please publish modules in offcanvas position.